Kompetens L�sningar Kontakt Underst�d
Middleware/Kommunikation Middleware/Kommunikation Anfart Helpdesk
Middleware/Kommunikation Middleware/Kommunikation Aterkoppling Jobs
Driftsystem Driftsystem Impressum Download
Databas Databas Informationsblad
Utveckling Utveckling
Workgroup Workgroup
home

 

   
englishgermanfrenchhome

Kompetens

Middleware/Kommunikation
Middleware/Communication
Operatingsystems
Databases
Development
Workgroup

Tack vare goda kunskaper inom ett flertal programmeringsspråk kan vi erbjuda ett brett spektrum av tjänster.

Vi erbjuder utveckling i f�ljande spr�k:

 • C/C++
 • Java
 • Cobol
 • LISP
 • TeX
 • Postscript
 • PHP
 • Javascript
 • HTML
 • Perl
 • SQL
 • Java Server Pages
 • Ett flertal av dessa spr�k har använts i fler�riga projekt inom branscherna

  bank- och finanstjänster:
  värdepappershandel, redovisning
  tillverkningsindustri::
  optisk bildbearbetning, formprovning
  bransch�vergripande:
  integration/middleware, medarbetarkommunikation/grupprogram
  En préparation